Poštovani,

ovdje imate obrazac u kojem možete da ostavite svoje komentare o svemu onom što se vidjeli tokom svojeg boravka u našem Klubu i našem Gradu, kao i svoje komentare na sve ono što nije valjalo, po vašem mišljenju.

Vaši komentari će nam pomoći da ispravimo sve ono što nije bilo u redu i da u budućem radu pružimo vam najveći nivo naših usluga, te će vaši komentari biti nam od velike pomoći.

Zahvaljujemo vam se na saradnji.

Kada si jednom osjetio let, ići ćeš zemljom, očiju uprtih u nebo, tamo gdje si bio i tamo gdje želiš da se vratiš.“

Once you have felt the flight, you will go earth, your eyes raised to the sky, where you were and wherever you want to come back. "

 

Leonardo da Vinci

+ 387 61 174 856
+ 387 61 943 059
Bosanske nezavisnosti 9
77 000 Bihać
Bosna i Hercegovina